مقالستان جهان انديشه جهان شعر جهان داستان
متون کهن
مقالستان
طنز
معرفی و نقد کتاب
انديشه
گفت‌وگو
معرفی نويسنده
شعر فارسی
شعر ترجمه
نقد شعر
داستان فارسی
داستان ترجمه
نقد داستان

معرفی:

احسان رضايی
ehsan.rezaei1364@gmail.com  • بازی
    5 اردیبهشت 1384  ( داستان فارسی )

    چشم‌هايم را باز می‌کنم. سوسکی روی ديوار می‌دود. بی‌اختيار پاهايم بالا می‌رود و به کمک پاشنه با دو سه ضربه دنبال سوسک می‌کنم. صدای ترکيدن پوست سوسک مطمئنم می‌کند او مرده. نگاهش می‌کنم که چگونه بر ديوار حک شده...


  • آقای سيب
    4 فروردین 1384  ( داستان فارسی )

    خيلی‌ها حاضرند قسم بخورند عزيزخانم را ديده‌اند. دست در دست مردی با کت و شلوار مشکی و کله‌ای شبيه يک سيب سبز بزرگ، از پله‌ها پايين می‌آمد. بوی الکل دور سر آدم‌های پشت پنجره بدون پرده‌ی اتاق حلقه زده. دستانش از دو طرف ويلچر آويزان شده....


زیر چتر شیطان
صورتک‌های تسلیم
پاره‌های ممنوع
خانه به سيلاب