مقالستان جهان انديشه جهان شعر جهان داستان
متون کهن
مقالستان
طنز
معرفی و نقد کتاب
انديشه
گفت‌وگو
معرفی نويسنده
شعر فارسی
شعر ترجمه
نقد شعر
داستان فارسی
داستان ترجمه
نقد داستان

معرفی:

سعيد بردستانی
ooraman5@yahoo.com

نويسنده، منتقد
متولد بهمن ۱۳۵۷

چاپ نقد، نظر، مقاله و داستان در نشريات و روزنامه‌های: کارنامه، شرق، همبستگی و نسيم جنوب

کسب مقام‌های مختلف اعم از کانديداتوری يا برگزيدگی در جشنواره‌های مختلف ادبی، مانند: جشنواره‌ی مطبوعات، کنگره‌ی شعر و داستان جوان کشور ـ بندرعباس، جايزه‌ی ادبی اصفهان، جايزه‌ی ملی جوانان و...

در دست چاپ:
مجموعه داستان «نهنگ تاريک»

آماده چاپ:
رمانی با نام موقت «شيطان در شب‌کلاه»
«۱۰۰ طرح عاشقانه»، مجموعه ۱۰۰ طرح شعری

در دست تحقيق:
فرهنگ جامع لغات بومی جنوب

داستان‌های ديگر:
«زمزمه‌های آتش دوشيزه» و «سرد سنگين» ـ سايت سخن  • هووی همه‌ی زن‌ها
    17 مهر 1384  ( داستان فارسی )

    رنگ سورمه‌ای شب ريخته بود پای درخت‌ها. بوی بزک زن‌ها زير دل می‌زد. از سمت آلاچيق غوکی شيون می‌کرد. سوای اين، صدايی نبود. نفس‌ها در سينه حبس بود. به‌ناگاه از سمت زيرزمين صدای کوبيدن لته‌های در آمد. لختی بعد صدای لخ‌لخ اُرسی‌هايی روی سنگ‌فرش سرا نزديک شد...


زیر چتر شیطان
صورتک‌های تسلیم
پاره‌های ممنوع
خانه به سيلاب