مقالستان جهان انديشه جهان شعر جهان داستان
متون کهن
مقالستان
طنز
معرفی و نقد کتاب
انديشه
گفت‌وگو
معرفی نويسنده
شعر فارسی
شعر ترجمه
نقد شعر
داستان فارسی
داستان ترجمه
نقد داستان

معرفی:

سمیرا برادری
samira_baradari@yahoo.com  • دايره
    19 دی 1387  ( شعر فارسی )

    ميان بوسه‌ای آرام و/ خدايی دور/ ممنوعه و/ شيرين/ دايره شديم و/ ماهی مرد/ دريغ از چشم/ سرانجام/ شيشه می‌شوی/ بر رگ‌هايم


زیر چتر شیطان
صورتک‌های تسلیم
پاره‌های ممنوع
خانه به سيلاب