مقالستان جهان انديشه جهان شعر جهان داستان
متون کهن
مقالستان
طنز
معرفی و نقد کتاب
انديشه
گفت‌وگو
معرفی نويسنده
شعر فارسی
شعر ترجمه
نقد شعر
داستان فارسی
داستان ترجمه
نقد داستان

معرفی:

شبنم آذر
shabnam_azar56@yahoo.com

ـ متولد: ۱۳۵۶، فرزند: اميرهوشنگ (شاعر، نويسنده، مترجم)
ـ شاعر و روزنامه‌نگار
ـ نخستين اثر منتشرشده: ده اثر در مجموعه شعر «شاعران امروز» در سال ۱۳۷۴، انتشارات رود
ـ چاپ شعر، مقاله، يادداشت، گزارش و مصاحبه در نشريات ادبی و اجتماعی از جمله: شرق، زنان، گزارش، فرهنگ و پژوهش، ايلنا، ميراث فرهنگی و... طی سال‌های ۱۳۷۹ ـ ۱۳۸۴
ـ انتشار کتاب «به تمام زبان‌های دنيا خواب می‌بينم»، نشر ثالث، ۱۳۸۴ • دو شعر از شبنم آذر
  2 دی 1387  ( شعر فارسی )

  (بلیط تک‌سفره، می‌دانست می‌دانست)
  چشم عادت می‌کند/ به تاریکی/ به نور/ مسافران گرامی/ لطفاً/ برای رسیدن به میدان آزادی/ در ایستگاه «ملت» پیاده شوید/ «دروازه دولت» تعطیل است


 • شعری از شبنم آذر
  4 آذر 1384  ( شعر فارسی )

  (به «منوچهر آتشی» که زنده است هنوز، پشت ميز «کارنامه»)
  يک‌شنبه / رأس ساعتِ هر بار، دو / دلم به واپسين تو واپس بود / که آخرينش / کار از کار تمام «کارنامه»ها گذشت / از کار ما و / تو که گم شدی از صندلی‌ات / از کيفت / از کتت...


زیر چتر شیطان
صورتک‌های تسلیم
پاره‌های ممنوع
خانه به سيلاب