مقالستان جهان انديشه جهان شعر جهان داستان
متون کهن
مقالستان
طنز
معرفی و نقد کتاب
انديشه
گفت‌وگو
معرفی نويسنده
شعر فارسی
شعر ترجمه
نقد شعر
داستان فارسی
داستان ترجمه
نقد داستان

معرفی:

شهرام شهيدی  • باقي بقايت
    5 دی 1382  ( داستان فارسی )

    پير شده ام بابا. همه ي عمرم را روي اين تشک نشسته ام. و زل زده ام به تلوزيوني كه برايم خريده اي. عروسک درست مي كنم عينهو دختر بچه ها. خسته شده ام از بوي شاش خودم. دور و برم پر از كونه ي سيگار است....


  • سيندرلا
    5 آبان 1382  ( شعر فارسی )

    تمام پارک های هفت عصر به بعد را / سيگار به سيگار گشته ام / نشستم پای ميز شطرنجي / که يکی در ميان سپيد... من / اصلاً فراموش کرده ام...


زیر چتر شیطان
صورتک‌های تسلیم
پاره‌های ممنوع
خانه به سيلاب