مقالستان جهان انديشه جهان شعر جهان داستان
متون کهن
مقالستان
طنز
معرفی و نقد کتاب
انديشه
گفت‌وگو
معرفی نويسنده
شعر فارسی
شعر ترجمه
نقد شعر
داستان فارسی
داستان ترجمه
نقد داستان

معرفی:

شيوا هاشمی
shivahashemi@yahoo.com

۲۲ ساله، ساکن مشهد  • دو شعر از شیوا هاشمی
    8 شهریور 1384  ( شعر فارسی )

    دلم را بسته‌ام به ماه / چروک‌های چهره‌ی پدر را می‌شمارم / و دنباله‌ی موهای مادر را برف می‌بارم / از اورست برگشته‌ام / با دست‌های تو...


زیر چتر شیطان
صورتک‌های تسلیم
پاره‌های ممنوع
خانه به سيلاب