مقالستان جهان انديشه جهان شعر جهان داستان
متون کهن
مقالستان
طنز
معرفی و نقد کتاب
انديشه
گفت‌وگو
معرفی نويسنده
شعر فارسی
شعر ترجمه
نقد شعر
داستان فارسی
داستان ترجمه
نقد داستان

معرفی:

شورا متعبد
shora.m@gmail.com

متولد ۱۳۶۱، تهران
دانش‌جوی ارشد مدیریت  • سه شعر از شورا متعبد
    16 تیر 1385  ( شعر فارسی )

    (قایق، خواب یا بیداری، فاصله)
    پسربچه / قایق کاغذی را / روی وان پر از آب، / به سمت پسربچه‌ی دیگر / رها می‌کند. / می‌دانی، / مهم نیست که قایقت / کاغذی باشد یا چوبی / کوچک باشد یا اقیانوس‌پیما / مهم این است که در آن سوی آب، / کسی در انتظار پهلوگرفتنش باشد.


زیر چتر شیطان
صورتک‌های تسلیم
پاره‌های ممنوع
خانه به سيلاب