مقالستان جهان انديشه جهان شعر جهان داستان
متون کهن
مقالستان
طنز
معرفی و نقد کتاب
انديشه
گفت‌وگو
معرفی نويسنده
شعر فارسی
شعر ترجمه
نقد شعر
داستان فارسی
داستان ترجمه
نقد داستان

معرفی:

آتوسا سلطانزاده
Asolt@web.de • از آرمان‌شهر تا ناکجاآباد
  12 دی 1385  ( انديشه )

  (سيری در پيشينه‌ی آرمان‌شهر و ريشه‌های آن در ادبيات و سياست...)
  گرچه بیش از دو هزارسال است که از نظرات و پیشنهادهای اتوپیستی غرب انتقاد می‌شود، ولی فرهنگ‌شناسی دانشگاهی، انسان را موجودی ساختارـ‌و کمال‌گرا می‌نامد که از عهد حجر تا زمان سکونت در ستاره‌ها، همیشه در جست‌وجوی بهشتی زمینی و عملی بوده است و خواهد بود...


 • سخنران پست‌مدرن روی قبر شاعر رمانتيک
  23 مهر 1384  ( معرفی نويسنده )

  حضار محترم، دوستان عزيز! با تشکر از اين‌که اجازه داده‌ايد، من بعد از «امرسن» دومين سخنران کنار آرامگاه «هنری تورئو» (Thoreau, Henry: 1817-1862): شاعر انقلابی، فيلسوف، اصلاح‌گرای اجتماعی، ناتوراليست، رمانتيک علمی، مقاله‌نويس روشنگر و متفکر دفاع از محيط زيست، مقاله‌ی ناتمام خود را در اين‌جا برايتان روخوانی کنم، تشکر می‌کنم و برای روح آن مرحوم طلب آمرزش می‌نمايم...


 • عشق نويسنده به شرح زندگی پول‌دارها
  2 مهر 1384  ( معرفی نويسنده )

  هنری جيمس (Henry James: 1843-1916)، نويسنده‌ی آمريکايی قرن ۱۹ که بعدها تبعه‌ی انگليس شد، خالق رمان‌های رئاليستی و مدرن روان‌کاوانه است. آثار او امروزه معروف به رمان‌های روان‌شناسانه هستند. او پايه‌گذار نوعی رمان مدرن در اوايل قرن بيستم در غرب شد...


زیر چتر شیطان
صورتک‌های تسلیم
پاره‌های ممنوع
خانه به سيلاب