مقالستان جهان انديشه جهان شعر جهان داستان
متون کهن
مقالستان
طنز
معرفی و نقد کتاب
انديشه
گفت‌وگو
معرفی نويسنده
شعر فارسی
شعر ترجمه
نقد شعر
داستان فارسی
داستان ترجمه
نقد داستان

معرفی:

سوشيانس ايرانی (مهدی سلطانی)
sushiyans3000@yahoo.com

زادروز: ۳۱ شهريور ۱۳۵۹
دانشجوی سال دوم کارشناسی ارشد ادبيات پارسی • پاييز خصوصی
  21 فروردین 1385  ( شعر فارسی )

  باد می‌آيد. / دختر خيس / در مهتابی تاريک / اشک‌هاش را از بند رخت، آويزان می‌کند. / چند ساعت بعد / صدای گريه می‌آيد / از زير پای يک مرد / زير مهتابی روشن؛...


 • شکستنی
  30 آبان 1384  ( شعر فارسی )

  گفتم که: / «شکستنی است. با احتياط حمل شود!» / هی بی‌احتياط! / هی بی‌سواد! / دوستم نداشتی حتا / شکسته بسته / دوستم نداشتی، کوچک / حتا کوچک‌تر از نام کوچکت...


 • دو شعر از سوشيانس ايرانی
  4 مهر 1384  ( شعر فارسی )

  پلک‌های کودکم را / به خواب کدام کابوس ربوده‌اند؟ / کودک / ماه را می‌برد با خود / ماه را هميشه می‌پايد کودک / يا ماه نگران پای کودک است...


 • سه شعر از سوشيانس ايرانی
  5 اردیبهشت 1384  ( شعر فارسی )

  (سه‌شنبه برف باريد، زندان، دروغ)
  گفتی «بر سه‌شنبه‌ها برف می‌بارد» / آن شبِ سه‌شنبه / که تمام شعرها سکته کردند / برف هم می‌باريد...


 • دو شعر از سوشيانس ايرانی
  4 فروردین 1384  ( شعر فارسی )

  (مين و مداد، هی دختر...)
  هی / دختر خارا! / بر تو خار هم از روييدن / روی بر می‌گرداند. / دوشيزه‌ی دروغ!...


 • فاصله
  5 دی 1383  ( شعر فارسی )

  چقدر حضرت آدم متلاشی شده / چقدر فاصله‌های کم نزديکند / که آدميان از دهان آدميان دم می‌کشند / در ازدحام اتوبوس، مترو، پياده‌رو / بوی پياز، عرق زير بغل، سيگار و عرق‌سگی...


زیر چتر شیطان
صورتک‌های تسلیم
پاره‌های ممنوع
خانه به سيلاب