مقالستان جهان انديشه جهان شعر جهان داستان
متون کهن
مقالستان
طنز
معرفی و نقد کتاب
انديشه
گفت‌وگو
معرفی نويسنده
شعر فارسی
شعر ترجمه
نقد شعر
داستان فارسی
داستان ترجمه
نقد داستان

معرفی:

محمد یداله مقدم
mym3359@yahoo.com  • سه شعر از محمد یداله مقدم
    28 اسفند 1384  ( شعر فارسی )

    (تب فوتبال، ماهی سرخ عید، این برای توست)
    یکی دارد مرا می‌پاید / همیشه / هنوز / دستمالی می‌شوم / با نگاه یکی مثل تو / و اشک‌ریختنم را دیگر / کسی بو نمی‌برد / هوای این تنگ بلور / بیش از حد مرطوب است / برای یک قُلپ هوای تازه / چمدان‌هایم را بسته‌ام / به زودی / به اولین قلاب / جواب مثبت خواهم داد....


زیر چتر شیطان
صورتک‌های تسلیم
پاره‌های ممنوع
خانه به سيلاب