مقالستان جهان انديشه جهان شعر جهان داستان
متون کهن
مقالستان
طنز
معرفی و نقد کتاب
انديشه
گفت‌وگو
معرفی نويسنده
شعر فارسی
شعر ترجمه
نقد شعر
داستان فارسی
داستان ترجمه
نقد داستان

معرفی:

سيامک يعقوبی  • صدای پايی بدون تو...
    5 آبان 1382  ( شعر فارسی )

    صدای پايی بدون تو / اين کوچه را کلافه کرده است / هيچ کوچه ای به بدبختی / اين بن بست نيست...


  • به همين سادگی
    5 شهریور 1382  ( شعر فارسی )

    ببينيد / به همين سادگی اتفاق می افتد / دستم را به سمت شما دراز می کنم / برای گلويتان / و بعد / با شما دست می دهم...


زیر چتر شیطان
صورتک‌های تسلیم
پاره‌های ممنوع
خانه به سيلاب