جهان انديشه
مقالستان جهان شعر جهان داستان
متون کهن
مقالستان
طنز
معرفی و نقد کتاب
انديشه
گفت‌وگو
معرفی نويسنده
شعر فارسی
شعر ترجمه
نقد شعر
داستان فارسی
داستان ترجمه
نقد داستان

پيشينه‌ی « معرفی و نقد کتاب » در خزه:

    ( 1  |  2  | تمام آثار)نقدي بر كتاب «پيش درآمدي بر استبدادسالاري در ايران»
احمدرضا غفاری  (5 بهمن 1382)

... آقاي سيف در كتاب مذكور به خواننده بينشي وسيع ارايه مي دهد. او در اثر درخشان خود سنت ها، بينش ها، مناسبات اجتماعي و شخصيت ها را بازبيني و بازشناسي مي كند و كليه ي عواملي را كه در تداوم چنين فرهنگي مؤثر بوده اند به زير ذره بين نقد مي برد...


نقدي بر كتاب راه شيري
ملک‌ابراهيم اميری  (5 بهمن 1382)

شايد «راه شيري» بي نياز از ويرايشي عمومي و نهايي نباشد، رسيدن به زبان و نثر معيار، پس از سد سال داستان نويسي نوين و با وجود ده ها مدافع و سدها مدعي، ضروري و بي اجتناب است تا در غياب مديريت بحران نقد ادبي، نويسندگان چنين، خود، آن را نمايندگي كنند...


رازگويي پروانه ها
ميرجواد سيدحسينی  (5 دی 1382)

نگاهي به اشعار كتاب «رودخانه ي اشياء»، سروده ي سيد محمد آتشي
... شاعر اشياء را به حضور در رويدادهاي جهان ذهني خود فرامي خواند، نقشي براي آن ها قايل مي شود و به چشم اندازي به غايت باطراوت و زنده مي رسد. اكنون ببينيم شاعر مورد نظر ما يعني آقاي آتشي در كتاب خود توانسته است اين فرآيند ذهني را به انجام فرخنده اي برساند؟...


يادداشتي بر کتاب «دو نمايشنامه از هارولد پينتر»
اصحاب خزه  (5 دی 1382)

دو نمايشنامه از هارولد پينتر، ترجمه ي غلامرضا صراف
ترجمه ي نمايشنامه هاي «پوچي» و تجربي و مدرن و چاپ آن ها به صورت كتاب به درد ادبيات و فرهنگ امروز ما مي خورد؟ در صورتي كه امكان اجراي چنين نمايشنامه هايي نداريم؟...


رازگويي پروانه ها
احمدرضا غفاری  (5 دی 1382)

نگاهي به اشعار كتاب «رودخانه ي اشياء»، سروده ي سيد محمد آتشي
... شاعر اشياء را به حضور در رويدادهاي جهان ذهني خود فرامي خواند، نقشي براي آن ها قايل مي شود و به چشم اندازي به غايت باطراوت و زنده مي رسد. اكنون ببينيم شاعر مورد نظر ما يعني آقاي آتشي در كتاب خود توانسته است اين فرآيند ذهني را به انجام فرخنده اي برساند؟...


درباره‌ی ترجمه‌ی ادبيات داستانی به فارسی
دانيال بويايی  (5 آبان 1382)

نگاهی به «بادبادک ها»، نوشته: رومن گاری، ترجمه: ماه منير مينوی
چرا وقتی فارسی نمی دانيم و قواعد و اصول اين درخت تناور پر شاخ و برگ را نمی شناسيم، دست به ترجمه می زنيم؟ مسلماً با کارهای بازاری و چه می دانم پاورقی ها با شمارگانی سرسام آور کار نداريم...زیر چتر شیطان
صورتک‌های تسلیم
پاره‌های ممنوع
خانه به سيلاب