جهان شعر
مقالستان جهان انديشه جهان داستان
متون کهن
مقالستان
طنز
معرفی و نقد کتاب
انديشه
گفت‌وگو
معرفی نويسنده
شعر فارسی
شعر ترجمه
نقد شعر
داستان فارسی
داستان ترجمه
نقد داستان

پيشينه‌ی « شعر فارسی » در خزه:

    ( 1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  | تمام آثار)انسان و راز رفتن
حمزه موسوی‌پور  (27 تیر 1383)

در جاي‌جاي وحشت اين خاک / طي مي‌كنيم / در كوچه‌هاي جنگ و جنون / تل‌هاي بي‌قواره‌ي آوارها... / سوراخ و نقش مانده به ديوارها...


رخوت
احمدرضا غفاری  (27 تیر 1383)

ما كنار ديوارهاي كهن / خواب اسب‌هايي را ديديم / كه روزي / روزگاري / وسعت دشت‌ها را شيهه مي‌كشيدند...


دو شعر از کريم شفائی
کريم شفائی  (27 تیر 1383)

(دختران جوان...، دلشوره‌های باد)
دختران جوان / مردان پير / دره‌هاي عظيمي كه فاصله انداخته‌اند / بين آن باغ‌هاي بلورين و من / كه چشم در چشم ميوه‌هايي دوخته‌ام...


دخيل بستن به واژه
بابک سعيدی  (17 خرداد 1383)

شكست توي گلويش ترانه‌هاي عذابم / ترانه‌هاي سياهي كه مانده پشت نقابم / بلند شد كه خودش را دوباره جشن بگيرد / دوباره حلقه ببندد به حجم بسته‌ي خوابم...


مراد
حمزه موسوی‌پور  (17 خرداد 1383)

زخون هر دل عاشق كه خفته در خاک است / چه نوشداروي نابي به خوشه‌ي تاک است / زلال جاري هر سنگ گويدت زنهار / به شادخواري ياران نه جاي امساک است...


شاتوت‌ها
مير مجتبی مولائی  (17 خرداد 1383)

چيزي نمانده است / كودكان مي‌رسند / از راه / و من / پيراهن عقيقم را / به آنان مي‌دهم / ــ تو كي برمي‌گردي...


تشنگي تلخ
حمزه موسوی‌پور  (12 اردیبهشت 1383)

كوير تب زده / با دست‌هاي توفان / ماسه‌ها را / بر پيكر خود مي‌افشاند / اين شيون هميشگي او است / گويي دلش را بخاک مي‌سپارد...


معرفی
زيبا کاوه‌يی  (12 اردیبهشت 1383)

سلجوقيان تاريخم / با پيشاني نبشته‌ي ميخي / كنده‌كاري روي استخوان‌هاي تلنبار / بر گرده‌ي اجدادي مانده در دوردست گرد و غبار...


قصه‌ی تاريک
احمدرضا غفاری  (12 اردیبهشت 1383)

از اول تاريک بود / همين كه راوی گفت يکی بود... / شب افتاد توی خيابان / از هوش رفت...


دو شعر از رها طباطبايی
رها طباطبايی  (12 اردیبهشت 1383)

(سيب و دست، گفتگوی انسانی)
چيزی شبيه پشيمانی / در سيم‌ها گذر می‌کند. / می‌گويی / ــ من اصرار کردم به اين آشنايی. / يادت نمی‌آيد بگويی / (که قبل از آن اصرار) / من بی‌هوا دستت را گرفته بودم...


غزال
محمود نائل  (6 فروردین 1383)

اينک كه کابوس / بر شانه‌ام / بچه مي‌كند / اينک كه بال‌هايم / تعبير حماقتند...


دو شعر از حمزه موسوي پور
حمزه موسوی‌پور  (6 فروردین 1383)

(هستی و آتش، غزل تن‌زدن)
آن دوردست / در پاي زرد خرمن انبوهي / بسيار ايستادم / تا خوشه‌ها را / در منقار پرندگان مسافر بگذارم / حتا سياه‌بالان...


شهر زنگ زده
احمدرضا غفاری  (6 فروردین 1383)

راستي امروز كدام روز / از كدام فصل / از كدام قرن / از كدام هزاره‌ي دنياست؟ به كسي مربوط نيست / و اصلاً به كسي مربوط نيست چرا خاموش شده است چراغ‌هاي دربند...


شعر منتشر نشده‌ای از مهدی اخوان ثالث
مهدی اخوان ثالث  (6 فروردین 1383)

چه بينی، چيست اين؟ يا کيست اين می‌آيد؟
چه بينی؟ آب يا آتش؟
پريزادی است آتش‌فام و آبی پيرهن شايد؟
فکنده زورق از گلبرگ‌ها بر جاری مهتاب؟ (جويبار آبی مهتاب)
و او را برده از افسون ساحر خواب؟...


دو شعر از رها طباطبايی
رها طباطبايی  (6 فروردین 1383)

(شازده کوچولو، سوگنامه‌ی آب/ سيل)
دلت برای سينه‌هايم تنگ می‌شود / به سبب نرمی و سپيدی / و آرامی‌شان / حتی وقتی بيدار می‌شدند...


برزخ
محمود نائل  (5 بهمن 1382)

ميان دو گودال / دلخوشم / به بركه اي كه زندگي ست. / رودخانه ها / كي خشكيدند...


دو شعر از حمزه موسوي پور
حمزه موسوی‌پور  (5 بهمن 1382)

(هديه‌ی ديدار، گمشده)
با تكرار روزها / دورتر مي شوي / عمري در آن خرابه ماندم / تا گنج آن نگاه را بيابم. / گورش كجاست / تا مرده اش را در آغوش بفشارم...


يادش به خير آن روزها!!!
ناصر موسی‌پور  (5 بهمن 1382)

دستي كه مي فشاند گرد پيري بر سر ما / بر سبزينه ي ذهن ما / نشانده است تصوير خوب روزهاي رفته را. / هنگام كه بر زبان و ذهن مي گذرد: / يادش به خير آن روزها!...


معشوق معمولي من
مير مجتبی مولائی  (5 بهمن 1382)

... معشوق معمولي من / گاهي به رنگ سبز / به طعم ريحان / گاه مثل هواي دم كرده / بوي جنوب مي دهد...


آغاز مي شوم
علی تدين  (5 بهمن 1382)

به تمام چشم هاي تو / و تمام رودهاي جهان / گفته بودم / كه دريا يک روز از خودش آغاز مي شود / و آسمان از ابرها...زیر چتر شیطان
صورتک‌های تسلیم
پاره‌های ممنوع
خانه به سيلاب