جهان شعر
مقالستان جهان انديشه جهان داستان
متون کهن
مقالستان
طنز
معرفی و نقد کتاب
انديشه
گفت‌وگو
معرفی نويسنده
شعر فارسی
شعر ترجمه
نقد شعر
داستان فارسی
داستان ترجمه
نقد داستان

پيشينه‌ی « شعر فارسی » در خزه:

    ( 1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  | تمام آثار)۵ شعر از محمود نايل
محمود نائل  (5 دی 1382)

در التزام خورشيد / ركاب مي زنم / آئينه مي شكند / رؤياي ماه را / من / اسير كدامينم‌؟...


هنگام
حمزه موسوی‌پور  (5 دی 1382)

مهري نداشت تا بتراود / از روزن نگاه / در گذر گاه بگاه / دزدانه و آرام / نگاهش مي كردم...


خنده !!!
ناصر موسی‌پور  (5 دی 1382)

مي خندم / در سكوت مي خندم / پژواک خنده را، آينه مي خندد. / زهرخندي از سر درد / زهرخندي از سر كين...


فال اشک
يزدان فرماندوست  (5 دی 1382)

بگو / به افيون افلاطون نگاهت / بگو / اين فرهاد فلج شده را / پس کي / شفا مي دهد؟...


دو شعر از رها طباطبايی
رها طباطبايی  (5 دی 1382)

(مکعب، دروغ)
ماتيک صورتي / وقتي مي خواهم بخندم / آن را به لب هايم مي مالم / لب هاي باريک بي حالتم...


آرامش، منظم است
مهرانگيز رساپور  (5 آبان 1382)

آرامش، منظم است / درک مي کند / بال دارد / فلوت مي زند / آب مي تراشد / شعر مي خواند / و صدايش / از صداي شکفتن گل / پرشکوفه تر است!...


ماه عسل
مهدی مرادی  (5 آبان 1382)

تا اين جا / زنی به نام مرواريد دارم / و ديگر / يک صندلی كه پشت به دريا / من می نشينم / برداريد / از خودشان بپرسيد ماهی ها...


تمام قصه همين بود
مير مجتبی مولائی  (5 آبان 1382)

باز مي گردي تو / تو باز مي گردي باز / و شاعري نوشت / مردي تمام روز در خيابان / در اتاق / پشت ميز و كنار صندلي / نبود...


عاشقانه
احمدرضا غفاری  (5 آبان 1382)

ماه / به ميان آسمان رسيده است / و اكنون / بهترين لحظه ي ديدار است...


صدای پايی بدون تو...
سيامک يعقوبی  (5 آبان 1382)

صدای پايی بدون تو / اين کوچه را کلافه کرده است / هيچ کوچه ای به بدبختی / اين بن بست نيست...


در اين بيتم
علی تدين  (5 آبان 1382)

سروده ام به درستي تو را در اين بيتم
کجاست نام بزرگت؟ بيا در اين بيتم...


سيندرلا
شهرام شهيدی  (5 آبان 1382)

تمام پارک های هفت عصر به بعد را / سيگار به سيگار گشته ام / نشستم پای ميز شطرنجي / که يکی در ميان سپيد... من / اصلاً فراموش کرده ام...


رؤيا
حمزه موسوی‌پور  (5 شهریور 1382)

بی ديوار، بی فاصله / تمامی افق روشن است و قابل لمس / اجزاء ديوارها و پنجره ها را / بر شاخه‌ی درختان به دار آويخته اند / طناب بازی كودكان / همان پرده های قديمی است / كه افق و پنجره را می پوشاند...


پاييز قد كشيده و...
مير مجتبی مولائی  (5 شهریور 1382)

پاييز قد كشيده و / آرزوها را رفتگرها جارو كرده اند / شايد دخترم روزی ــ دختری كه ندارم ــ / از درخت خرمالوی خانه ی قديمی مادر بزرگ / بالا رود...


به همين سادگی
سيامک يعقوبی  (5 شهریور 1382)

ببينيد / به همين سادگی اتفاق می افتد / دستم را به سمت شما دراز می کنم / برای گلويتان / و بعد / با شما دست می دهم...زیر چتر شیطان
صورتک‌های تسلیم
پاره‌های ممنوع
خانه به سيلاب