پايگاه ادبی، هنری خزه، نسخه‌ی قابل چاپ
www.khazzeh.com
----------------------------------------------


کم‌کم تمام حنجره‌ها رام می‌شوند

نورالله وثوق
wosuq@hotmail.com


« کم‌کم تمام حنجره‌ها رام می‌شوند »

این‌جا چگونه وسوسه‌ها عام می‌شوند
آیینه‌های عاطفه بد نام می‌شوند

آیا بهار گشته سترون که هر طرف
پاییزیان برنده به فرجام می‌شوند

وان لاله‌های زخمی دیرآشنای ما
در دست بادها ز چه اعدام می‌شوند

آن شیشه‌ها که ساغر صبح زمانه‌اند
تا کی گروه شب‌زده را جام می‌شوند

از دره‌های زمزمه‌ چیزی به‌جا نماند
کم‌کم تمام حنجره‌ها رام می‌شوند