جهان شعر
مقالستان جهان انديشه جهان داستان
متون کهن
مقالستان
طنز
معرفی و نقد کتاب
انديشه
گفت‌وگو
معرفی نويسنده
شعر فارسی
شعر ترجمه
نقد شعر
داستان فارسی
داستان ترجمه
نقد داستان

جغرافيای معطر

شقايق علی‌پور
the_sacred_death7@yahoo.com
آثار ديگری از اين نويسنده


تا پا بگيرم
در رمندگی‌ی وحشی‌ی گيسويی
به خاطرات سبک سال‌ها...

جايی كه مرگ
جغرافيايی معطر دارد
و اندوه‌های پريشانم را
چون رد ممتد خون بر پوست
زيبا می‌كند

حالا
پنهان‌تر از بوی تو
جزيره‌ای خواهم يافت
و زخم ناتمام من
با طرحی از مرجان
جغرافيای دربدر گيسويی را
احاطه می‌كند...

نسخه‌ی قابل چاپ   4 فروردین 1384    ||    ( شعر فارسی )    ||    نظر خوانندگان ( 1 )    ||    بالای صفحه
نظر خوانندگان:


حسام  [ www|@ ] :   (پنجشنبه، 10 شهریور 1384، ساعت 13:16)

یاران دوگانه به فراز برشدند به جانب نرده های بلند....ردی از خون بر خاک نهادند......

زیر چتر شیطان
صورتک‌های تسلیم
پاره‌های ممنوع
خانه به سيلاب