جهان شعر
مقالستان جهان انديشه جهان داستان
متون کهن
مقالستان
طنز
معرفی و نقد کتاب
انديشه
گفت‌وگو
معرفی نويسنده
شعر فارسی
شعر ترجمه
نقد شعر
داستان فارسی
داستان ترجمه
نقد داستان

فال اشک

يزدان فرماندوست
آثار ديگری از اين نويسنده


بگو
به افيون افلاطون نگاهت
بگو
اين فرهاد فلج شده را
پس کي
شفا مي دهد؟

بگو
به خونسرايي مژگانت
بگو
به خونپاره ي لبانت بگو
دعاي شفاي مرا
پس کي مي خواند؟

بگو
به فرهاد بگو
فال اشک و شفاي مرا
پس کي مي خواند؟
مگر اشک فرهاد
فولاد نيست؟

نسخه‌ی قابل چاپ   5 دی 1382    ||    ( شعر فارسی )    ||    نظر خوانندگان ( 0 )    ||    بالای صفحهزیر چتر شیطان
صورتک‌های تسلیم
پاره‌های ممنوع
خانه به سيلاب