جهان شعر
مقالستان جهان انديشه جهان داستان
متون کهن
مقالستان
طنز
معرفی و نقد کتاب
انديشه
گفت‌وگو
معرفی نويسنده
شعر فارسی
شعر ترجمه
نقد شعر
داستان فارسی
داستان ترجمه
نقد داستان

همين دست‌های ما

احمدرضا غفاری
آثار ديگری از اين نويسنده


اصلاً همين دست‌های ما
همين هوای دم کرده
و غروب يک روز تعطيل
اين در را باز کرد
تا همگی به پشت‌بام بدويم
و دعا کنيم
که ای کاش ماه هميشه ماه بماند
و بعد که به خانه برگشتيم
صورتمان هزارسال پيرتر شده بود
و گمان کرديم حتماً کسی
در آن عکس يادگاری دست برده است
که چشم‌های ما
مثل دو لکه‌ی سفيد
به سمت آسمان خيره مانده
اما نه!
ما هميشه شکل ديگری از خودمان بوده‌ايم
مثل همين خيابان‌ها
که مثلاً شکل ديگری از دست‌های ما هستند
و از هر طرف که می‌روند نمی‌رسند
و اينکه ما ديرتر از موعد مقرر
به اين نتيجه‌ی قطعی رسيده‌ايم
که ما شکل ديگری از خودمان هستيم
دروغی در کار نيست
و اصلاً جای تعجب ندارد
عجيب شکل دست‌های من و توست
که ميان اين همه در بسته
مثل کليدی کج
به گردن‌مان آويزان مانده است

حالا خوب به آينه نگاه کن
اين چهره‌ی خط خطی...
نه! اشتباه نمی‌کنی
خود خود خودت هستی

نسخه‌ی قابل چاپ   5 بهمن 1383    ||    ( شعر فارسی )    ||    نظر خوانندگان ( 1 )    ||    بالای صفحه
نظر خوانندگان:


حميد رضا كاطمي  [www|@] :   (جمعه، 15 مهر 1384، ساعت 20:43)

اصلاً همين دست‌های ما
همين هوای دم کرده
و غروب يک روز تعطيل
اين در را باز کرد
تا همگی به پشت‌بام بدويم
و دعا کنيم
که ای کاش ماه هميشه ماه بماند
و بعد که به خانه برگشتيم
صورتمان هزارسال پيرتر شده بود
و گمان کرديم حتماً کسی
در آن عکس يادگاری دست برده است
که چشم‌های ما
مثل دو لکه‌ی سفيد
به سمت آسمان خيره مانده
اما نه!
ما هميشه شکل ديگری از خودمان بوده‌ايم
مثل همين خيابان‌ها
که مثلاً شکل ديگری از دست‌های ما هستند
و از هر طرف که می‌روند نمی‌رسند
و اينکه ما ديرتر از موعد مقرر
به اين نتيجه‌ی قطعی رسيده‌ايم
که ما شکل ديگری از خودمان هستيم
دروغی در کار نيست
و اصلاً جای تعجب ندارد
عجيب شکل دست‌های من و توست
که ميان اين همه در بسته
مثل کليدی کج
به گردن‌مان آويزان مانده است

حالا خوب به آينه نگاه کن
اين چهره‌ی خط خطی...
نه! اشتباه نمی‌کنی
خود خود خودت هستی

زیر چتر شیطان
صورتک‌های تسلیم
پاره‌های ممنوع
خانه به سيلاب