جهان شعر
مقالستان جهان انديشه جهان داستان
متون کهن
مقالستان
طنز
معرفی و نقد کتاب
انديشه
گفت‌وگو
معرفی نويسنده
شعر فارسی
شعر ترجمه
نقد شعر
داستان فارسی
داستان ترجمه
نقد داستان

دواير تب

محمد هدايت
آثار ديگری از اين نويسنده


چگونه چنگ زنم در زلف‌هات
آسمانی کنار گيسوان تو می‌ميرد
و فرشتگان هذيانی نگاهت
چه سوغات دارند
جز چرخشی بی‌حساب
در دواير تب

بر فراز کدام قله بايستم
تا بشنوی نهايت آوازم را
که آشفته است ـ و
بی پژواک

نشان زخم به چهره ندارم
عشق تنها در قلب پينه می‌بندد
و خوشا اشک
هنگام که طی می‌کند
سفری تلخ را
از خاطره
تا گونه‌هام

نسخه‌ی قابل چاپ   7 شهریور 1383    ||    ( شعر فارسی )    ||    نظر خوانندگان ( 0 )    ||    بالای صفحهزیر چتر شیطان
صورتک‌های تسلیم
پاره‌های ممنوع
خانه به سيلاب