جهان شعر
مقالستان جهان انديشه جهان داستان
متون کهن
مقالستان
طنز
معرفی و نقد کتاب
انديشه
گفت‌وگو
معرفی نويسنده
شعر فارسی
شعر ترجمه
نقد شعر
داستان فارسی
داستان ترجمه
نقد داستان

آبی بوم

عليرضا حسين‌آبادی
alireza2004_h@yahoo.co.uk
آثار ديگری از اين نويسنده


چشم‌های آشنا
مجال نگاه
بر آبی بوم را ستاند.
تا چشم‌های قيقاج باران
هاشور زند
پيشانی آفتاب را
بر كاكل تو
هزار خواب نقره‌ای
روييده است.
تا صيادان باز گردند
تو خواب هفت طرح بوم را
بر پيشانی ماه كشيده‌ای.

نسخه‌ی قابل چاپ   4 فروردین 1384    ||    ( شعر فارسی )    ||    نظر خوانندگان ( 0 )    ||    بالای صفحهزیر چتر شیطان
صورتک‌های تسلیم
پاره‌های ممنوع
خانه به سيلاب