مقالستان
جهان انديشه جهان شعر جهان داستان
مقالستان

نوبل ادبيات

اصحاب خزه
info@khazzeh.com
آثار ديگری از اين نويسنده


نوبل ادبيات
يک قصه ي كهنه كه هرسال نو مي شود تا از سكه نيفتد

اول: بر اين اعتقاديم كه بيشتر داستان نويسان و شاعران ما، از هنرمنداني كه نوبل گرفته اند، چيزي كم ندارند؛ اما متأسفانه در اين فقره هم مثل چيزهاي ديگر مورد ستم و كم توجهي استعمار كهنه و نو و قلدري پيدا و پنهان كشورهاي پيشرفته قرار گرفته ايم كه به لسان و عمل و پشت چشم نازک كردن و لحني حق به جانب مي گويند: خونشان از خون ما سرخ تر است.
يعني آپارتايد خون و فناوري را هم بر آپارتايد رنگ و زور و سلاح، اضافه كنيد! و اين ژانر را از دست آوردهاي عصر رايانه و ماهواره بدانيد!!

دوم: و در اين اعتقاد، تفاوتي ميان نويسندگان و شاعران در وطن مانده و كوچ كرده، نمي بينيم.

سوم: اين مطلب مختصر را براي اين هم نمي نويسيم تا ثابت كنيم، تمام آرتيست هايي كه تا امروز نوبل گرفته اند، هنرمنداني متوسط يا ناتوان بوده اند كه به خاطر آب گل آلود سياست و ايجاد موازنه ي جهاني، قدر قدرتان و رهبران گردن كلفت شرق و غرب و شمال و جنوب، با دست داوران نوبل، ماهي يا مفت گرفته و به دامن برندگان پرت كرده اند. بل بر اين پاي مي فشاريم كه اكثر نوبل گرفتگان ادبيات، هنرمنداني قدر و يگانه بوده اند، يعني به ياد بياوريم كساني چون گابريل گارسيا ماركز، ارنست همينگوي، ويليام فاكنر، آلبر كامو، سن ژان پرس، كلود سيمون، روژه مارتين دوگار، اوكتاويو پاز، پابلو نرودا، هاينريش بل، ساموئل بكت، آستورياس، شولوخف، سارتر، راسل، اليوت، ژيد، هسه، پيراندللو، اونيل، مان، تاگور، سلما لاگرلاف، اين جايزه را گرفته اند كه در جهان فرهنگ و ادب جهاني كم نظير بوده و از خود در عالم معنا جا پا گذاشته اند.

چهارم: غرض اين مقال، طرح دو نكته است:
1 ــ اين صد و چند ساله كه از عمر اين جايزه ي مهم مي گذرد، يكبار جايزه را به نويسنده اي از مصر داده اند، يكبار به گواتمالا و يكبار به نيجريه يعني انگار عملاً به هنرمندان كشورهاي استعمارزده و عقب نگه داشته شده، ترحم كرده اند. در مورد آستورياس گواتمالايي به سا ل 1967، نويسنده چنان شهرتي جهاني داشته كه ســـواي كجايي بودنش، جايزه را بگيرد. در سال 1971 و پابلو نرودا هم همين قضيه صدق مي كند، يعني شهرت جهانگير جاي موطن را گرفته.

2 ــ اما نكته ي دوم: به ياد بياوريم برندگان نوبل ادبيات را از 1995 تاكنون: درهمين سال ها هنرمنداني داشته و داريم كه در ادب و فرهنگ جهاني اثر گذار بوده اند: اسماعيل كاداره، ميلان كوندرا، فوئنتس، بارگاس يوسا، آدونيس و ... كه نوبل نگرفته اند. درعوض همين چند ساله به نويسندگاني جايزه داده اند كه شهرتشان تا جهانگير شدن، كلي راه داشته است.

اين مختصر را به صورت اقترا بپذيريد و نظرتان را براي صفحات نقد و نظر ما بنويسيد.

نسخه‌ی قابل چاپ   5 آبان 1382    ||    ( مقالستان )    ||    نظر خوانندگان ( 1 )    ||    بالای صفحه
نظر خوانندگان:


هيچ كس  [www|@] :   (چهارشنبه، 19 دی 1386، ساعت 13:32)

لطف كنيد و [...] ننويسيد . اگر نويسندگان ما عرضه داشتند مطمئنا جايزه ي نوبل دريافت ميكردند . همانطور كه جايزه ي صلح نوبل را بردند . مفهوم بود ؟

زیر چتر شیطان
صورتک‌های تسلیم
پاره‌های ممنوع
خانه به سيلاب