جهان شعر
مقالستان جهان انديشه جهان داستان
متون کهن
مقالستان
طنز
معرفی و نقد کتاب
انديشه
گفت‌وگو
معرفی نويسنده
شعر فارسی
شعر ترجمه
نقد شعر
داستان فارسی
داستان ترجمه
نقد داستان

دو شعر از سارا محمدی

سارا محمدی
saraharayene@yahoo.com
آثار ديگری از اين نويسنده


« زندگی من »

مرا دوست نداشته‌باش
من هنوز به دنيا نيامده
دل به مردی مرده دادم
که قبرش سنگ نداشت
... چه مردی!

مرا دوست نداشته‌باش
مرد من ـ که روزی عاشق زنی مرده بود ـ
زير پايم خفته‌است
و مرا به هزار اسم آشنا صدا می‌زند
... چه صدايی!

مرا دوست نداشته‌باش
من دنبال زيباترين جمله ام
برای سنگ مزار او
و پيدا کردن تاريخ تولدش
... چه تولدی!
« آگهی »

حوالی خيابان آزادی
يک حلقه‌ی نورانی
گم شده
متعلق به قديسی افسرده

آن را لگد نکنيد
لطفاً با احترام
دفنش کنيد
بدون جنجال مطبوعاتی.

نسخه‌ی قابل چاپ   5 دی 1383    ||    ( شعر فارسی )    ||    نظر خوانندگان ( 2 )    ||    بالای صفحه
نظر خوانندگان:


حمید  [www|@ ] :   (شنبه، 7 مرداد 1385، ساعت 18:32)

"چه مردي ""چه صدايي"و"چه تولدي "به نظر زياد و غير ضروري اند .فكر ميكنيد حذف آنها ايرادي داشت يا حرفي را ناگفته مي گذاشت ؟


قرباني  [ www|@] :   (شنبه، 31 شهریور 1386، ساعت 20:51)

كار هاب ايشان هميشه خوب و دل نشين بوده از شما هم براي اين همه زحمت ممنون وقت كردي سري هم به ما بزنيد ضرر نمي كني

زیر چتر شیطان
صورتک‌های تسلیم
پاره‌های ممنوع
خانه به سيلاب