جهان شعر
مقالستان جهان انديشه جهان داستان
متون کهن
مقالستان
طنز
معرفی و نقد کتاب
انديشه
گفت‌وگو
معرفی نويسنده
شعر فارسی
شعر ترجمه
نقد شعر
داستان فارسی
داستان ترجمه
نقد داستان

خنده !!!

ناصر موسی‌پور
naser_mash2000@yahoo.com
آثار ديگری از اين نويسنده


مي خندم
درسكوت مي خندم
پژواک خنده را، آينه مي خندد.
زهرخندي از سردرد
زهرخندي از سر كين
شعله ور، آينه مي خندد.

مي خندم
شباهنگام مي خندم
پژواک خنده را، سياهي شب مي خندد
زهرخندي از سر درد
زهرخندي از سر كين
سوسو زن، ستاره مي خندد.

مي خندم
در ژرف چاهي مي خندم
پژواک خنده را، آب مي خندد
تلخ خندي از سر درد
تلخ خندي از سر كين
جيراجير، چرخ چاه مي خندد

*   *   *

نيم چرخي و نيم نگاهي به پشت
پشت سر سلسه اي از خنده
سلسه ي فريادهاي فروخفته
اشک هاي نمک سوده
ديوار مي خندد
آينه مي خندد
شب مي خندد
سكوت مي خندد
زهرخندي از سر درد
زهرخندي از سر كين
اشک ريزان، جان فرسوده مي خندد.


بهمن 80

نسخه‌ی قابل چاپ   5 دی 1382    ||    ( شعر فارسی )    ||    نظر خوانندگان ( 0 )    ||    بالای صفحهزیر چتر شیطان
صورتک‌های تسلیم
پاره‌های ممنوع
خانه به سيلاب