جهان شعر
مقالستان جهان انديشه جهان داستان
متون کهن
مقالستان
طنز
معرفی و نقد کتاب
انديشه
گفت‌وگو
معرفی نويسنده
شعر فارسی
شعر ترجمه
نقد شعر
داستان فارسی
داستان ترجمه
نقد داستان

هنگام

حمزه موسوی‌پور
info@khazzeh.com
آثار ديگری از اين نويسنده


مهري نداشت تا بتراود
از روزن نگاه
در گذر گاه بگاه
دزدانه و آرام
نگاهش مي كردم.

هرگز مرا نپرسيد
تا باران عاطفه را جاري كنم.

سيلاب گفت:
«مي آيد مرا ببرد»
با اين باور بومي
نمي دانم كجا منتظرش باشم!
از اوج بيايد، شايد
اما، بي گاه مي آيد.

من رسيده
از خوشه هاي آسمان افتاده ام
اگر براي جنون
به اين سرايم آورده اند
ديري است
هنگام رفتن است.


تير 81 خورشيدي ـ غربت / لندن

نسخه‌ی قابل چاپ   5 دی 1382    ||    ( شعر فارسی )    ||    نظر خوانندگان ( 0 )    ||    بالای صفحهزیر چتر شیطان
صورتک‌های تسلیم
پاره‌های ممنوع
خانه به سيلاب