جهان شعر
مقالستان جهان انديشه جهان داستان
متون کهن
مقالستان
طنز
معرفی و نقد کتاب
انديشه
گفت‌وگو
معرفی نويسنده
شعر فارسی
شعر ترجمه
نقد شعر
داستان فارسی
داستان ترجمه
نقد داستان

دو شعر از حمزه موسوي پور

حمزه موسوی‌پور
info@khazzeh.com
آثار ديگری از اين نويسنده


«هستي و آتش»

آن دور دست
در پاي زرد خرمن انبوهي
بسيار ايستادم
تا خوشه‌ها را
در منقار پرندگان مسافر بگذارم
حتا سياه بالان.

كي خوشه‌هاي خرمن
تمام مي‌شود
تا به ياري تو بيايم
كه با دست‌هاي بسته
هجوم پرندگان را شاهدي.

كسي آتش به دست مي‌آيد
كه مي‌گويد:
در بستر زمين زير خرمن‌ها
كرم‌ها روئيده‌اند.
كاش، پيش از رسيدن او
خوشه‌ها تمام شود
آتش به جان گستره‌ي هستي
مفهوم عاشقانه ندارد.
لبخند كينه توزش مي‌گويد:
آن وقت پرواز مي‌كند
و آتش در بال پرندگان مي‌زند.

كاش، آنوقت پرندگان
همه بر آب فرود آيند.

تابستان 72 خورشيدي
«غزل تن زدن»

بس كه با ياد تو تن زد دل تنها امشب
موج خون مي‌زند از هر مژه بالا امشب

پيش توفان نگاهت چه كند كشتي نوح
چون ز جا كنده شود لنگر دريا امشب

غيرت ابر بسي خرمن بي‌دانه بسوخت
شعله سر مي‌كشد از دشت دل ما امشب

فارغ از زمزمه‌ي آن همه اميد محال
دل تهي مي‌شود از حسرت فردا امشب

مرگ تاوان رهايي دل عاشق ماست
عاشقان مژده، رهاييم ز دنيا امشب

واپسين دم به تسلاي دلم آمده‌اند
داغ بي مهري ايام و تو، يكجا امشب

اي زلال عطش عشق من و دل تا مرگ
جرعه‌اي كاش رساني لب ما را امشب

من و دل تنگ در آغوش غمت مي‌ميريم
حيف باشد كه نيايي به تماشا امشب

پاييز 58، كرمانشاه

نسخه‌ی قابل چاپ   6 فروردین 1383    ||    ( شعر فارسی )    ||    نظر خوانندگان ( 0 )    ||    بالای صفحهزیر چتر شیطان
صورتک‌های تسلیم
پاره‌های ممنوع
خانه به سيلاب