جهان شعر
مقالستان جهان انديشه جهان داستان
متون کهن
مقالستان
طنز
معرفی و نقد کتاب
انديشه
گفت‌وگو
معرفی نويسنده
شعر فارسی
شعر ترجمه
نقد شعر
داستان فارسی
داستان ترجمه
نقد داستان

۵ شعر از محمود نايل

محمود نائل
آثار ديگری از اين نويسنده


«1»

در التزام خورشيد
ركاب مي زنم
آئينه مي شكند
رؤياي ماه را
من
اسير كدامينم‌؟«2»

آيدا و ماه
آئينه و آفتاب
اينک
به دور تو مي چرخم
كه شوق مدار تو
شكوه ديگري ست
و دل مي بندم
به صداقت ستاره اي
كه تو
در مدار آن مي چرخي«3»

اين گونه زنده ام:
طلوع به بوسه اي
غروب به عشوه اي
من
در اوج عشق مي چرخم«4»

چرخش كلام من
از چرخش نگاه توست
اينک برهنه پاي
سوي تو مي آيم
با جرعه اي آب و
تكه اي نان خشک
باري
عطر گل
از تبرک دستي ست
كه تو
بر پيشاني اش كشيده اي«5»

كام در كام
دود در دود
از آب و آفتاب گذشتم
من دو قطره ي خورشيد را
مي نوشم
بگذار هرچه مي خواهد بشود
بايد بدانم
وراي آفتاب
به گرده ي عالم
نشسته كيستي
در اعماق.

نسخه‌ی قابل چاپ   5 دی 1382    ||    ( شعر فارسی )    ||    نظر خوانندگان ( 0 )    ||    بالای صفحهزیر چتر شیطان
صورتک‌های تسلیم
پاره‌های ممنوع
خانه به سيلاب