جهان شعر
مقالستان جهان انديشه جهان داستان
متون کهن
مقالستان
طنز
معرفی و نقد کتاب
انديشه
گفت‌وگو
معرفی نويسنده
شعر فارسی
شعر ترجمه
نقد شعر
داستان فارسی
داستان ترجمه
نقد داستان

آرامش، منظم است

مهرانگيز رساپور
آثار ديگری از اين نويسنده


آرامش، منظم است
درک مي کند
بال دارد
فلوت مي زند
آب مي تراشد
شعر مي خواند
و صدايش
از صداي شکفتن گل
پرشکوفه تر است!
و رنگش چيزي
ميان آبي و
آبادي است

بيقراري اما
آه، آه، آه...
زرد مي شود
سرخ مي شود
سياه مي شود
مي دود
مي ايستد
برمي گردد!
پرواز مي کند
بالش مي افتد!
سقوط مي کند
به ته نمي رسد!

جوجه تيغي توهين شده اي است
که تيغ هايش را
رو به آينه پرتاب مي کند!
آسمان جذام گرفته اي است
که ابرها به خورشيدش
چسبيده اند!
گهواره ي شکسته اي است
که کودک را
به مهرباني مادر
مشکوک مي کند
ساعت ترسيده ي مبهوتي است
که در توطئه اي نامرئي
عقربه هايش را
با آونگ
عوض کرده اند
و خود را...
با ضربان وحشت خود
کوک مي کند!


(برگرفته از کتاب پرنده ديگر، نه)

------------------------------------

براي نقد آثار شاعر به صفحه ي نقدها و مقاله ها رجوع کنيد. مقاله ي «طلوع پگاه» نوشته ي «پوران فرخزاد».

نسخه‌ی قابل چاپ   5 آبان 1382    ||    ( شعر فارسی )    ||    نظر خوانندگان ( 1 )    ||    بالای صفحه
نظر خوانندگان:


آفتاب  [www|@] :   (جمعه، 1 اردیبهشت 1385، ساعت 20:59)

شعر شما بسيار زيبا و سرشار از حقيقت بود.

زیر چتر شیطان
صورتک‌های تسلیم
پاره‌های ممنوع
خانه به سيلاب