جهان شعر
مقالستان جهان انديشه جهان داستان
متون کهن
مقالستان
طنز
معرفی و نقد کتاب
انديشه
گفت‌وگو
معرفی نويسنده
شعر فارسی
شعر ترجمه
نقد شعر
داستان فارسی
داستان ترجمه
نقد داستان

دو شعر از رها طباطبايی

رها طباطبايی
art_rahayabi@yahoo.com
آثار ديگری از اين نويسنده


« مكعب »

امروز
فشار آب كم است.
مثل غبار
در خانه مي گردم
و ظرف هاي جامانده ي شب را
جمع مي كنم
..................
آه
اين ديگ سوخته
پاک نمي شود
بايد بروم
چهار اسكاچ نو بخرم
بايد پتو را ملافه كنم
..................
دستم مي لرزد
بي دليل
انگشتانم مي سوزد
و هر بار سوزن
در پوستم فرو مي رود
اگر پتو دو ضلع داشت
كارم تمام بود
اما مربع چهار ضلع دارد
نيمي را دوخته ام
دو ضلع باقي مانده را
سنجاق قفلي مي زنم
(بچه ها وقتي ببينند، مي خندند)
.................
اي كاش پتو دايره بود
مثل زندگي ام
يک دور كامل باطل
و زندگي ام
مربع بود با گوشه ها و ضلع ها
يا حتي مكعب با حجم و عمق
(از فكرش، قلبم تند مي زند)
حالا
مي خوابم
تا مثل هر روز
خواب مكعب هاي رنگي را ببينم
اول
زير غذا را كم كنم
مثل ديروز ته نگيرد
...................
حالا،
مي خوابم.« دروغ »

ماتيک صورتي
وقتي مي خواهم بخندم
آن را به لب هايم مي مالم
لب هاي باريک بي حالتم

وقتي غمگينم
مادر مي گويد
زرد شده اي، حالت خوش نيست؟
لب هايم خشک مي شود
و باريكتر
زير چشم هايم طوق مي افتد
و روي گردنم هم انگار

با انگشتانم آن گرد صورتي را
محو و نرم
به گونه هايم مي مالم
تا چهره ي غمگينم را
به دروغي بزرگ وادارم
مادر مي گويد:
آب زير پوستت رفته!
تو مي گويي
زيبا شده اي.

نسخه‌ی قابل چاپ   5 دی 1382    ||    ( شعر فارسی )    ||    نظر خوانندگان ( 0 )    ||    بالای صفحهزیر چتر شیطان
صورتک‌های تسلیم
پاره‌های ممنوع
خانه به سيلاب