جهان شعر
مقالستان جهان انديشه جهان داستان
متون کهن
مقالستان
طنز
معرفی و نقد کتاب
انديشه
گفت‌وگو
معرفی نويسنده
شعر فارسی
شعر ترجمه
نقد شعر
داستان فارسی
داستان ترجمه
نقد داستان

به همين سادگی

سيامک يعقوبی
آثار ديگری از اين نويسنده


ببينيد
به همين سادگی اتفاق می افتد
دستم را به سمت شما دراز می کنم
برای گلويتان
و بعد
با شما دست می دهم.قرار نيست دستی از سينه ای بريزد
و من
به گلويتان خيره می شوم.آن جا که خاطره تمام می شود
آدم
احساس انقراض می کند
نه دستم به خاطره می رسد
نه دستم از سمت شما
ببينيد
به همين سادگی
بی خط ــ بی نشان
آدم به مجسمه اش فکر می کند. 

نسخه‌ی قابل چاپ   5 شهریور 1382    ||    ( شعر فارسی )    ||    نظر خوانندگان ( 1 )    ||    بالای صفحه
نظر خوانندگان:


سیامک یعقوبی  [www|@ ] :   (پنجشنبه، 28 آذر 1387، ساعت 17:28)

سلام من هم سیامک یعقوبی هستم و تقاضا داشتم شاعر ابیات بالا با من تماس بگیرد. منتظر هستم

زیر چتر شیطان
صورتک‌های تسلیم
پاره‌های ممنوع
خانه به سيلاب