جهان شعر
مقالستان جهان انديشه جهان داستان
متون کهن
مقالستان
طنز
معرفی و نقد کتاب
انديشه
گفت‌وگو
معرفی نويسنده
شعر فارسی
شعر ترجمه
نقد شعر
داستان فارسی
داستان ترجمه
نقد داستان

دو شعر از عليرضا حسين‌آبادی

عليرضا حسين‌آبادی
alireza2004_h@yahoo.co.uk
آثار ديگری از اين نويسنده


« هلاک آفتاب »

نروييد
چارتاق نرينه‌ی باد
بر دريچه‌ی نفس،
تا گم شوم در ولنگاری سهم پوچ
تا جان بيخته‌ام
               هلاک آفتاب
               هلاک تو؛
تا تفته بر ملاج سنگ
حماسه‌ی منتشر خاک.
اينک بر تو ــ بی تو ــ با...
تنهايی
بر شاهرگ افسوس ريخت
و هزار قرن ــ هزاران ــ هزار هزاربار
         بر تو
              گريه‌ی مرداب.


تهران، ۲۱ تير ۸۴
« طواف علف »

برای طواف علف
           و پرسش سفر؛
تا خلاء صدا
در خراش گوش.
تو ديگر نيستی
           ــ نه؛ ديدمت
                 با جهانی از پشت روزنه
تا سايه‌ی نارس ديوار و زمين
تا خم‌شدن حرمت قامت
        و وسوسه‌ی کرم و منقار.
و حالا پنجره‌ی آسمان
        با سايه‌ی ابر
               ويران شد؛
                   تاريک.


تهران، ۲ خرداد ۸۴

نسخه‌ی قابل چاپ   14 مرداد 1384    ||    ( شعر فارسی )    ||    نظر خوانندگان ( 1 )    ||    بالای صفحه
نظر خوانندگان:


دژاوو  [ www|@ ] :   (شنبه، 29 مرداد 1384، ساعت 15:24)

و حالا پنجره‌ی آسمان
با سايه‌ی ابر
ويران شد؛
تاريک.

قشنگ نوشته ايد

زیر چتر شیطان
صورتک‌های تسلیم
پاره‌های ممنوع
خانه به سيلاب