مقالستان
جهان انديشه جهان شعر جهان داستان
مقالستان

کافر

نويسندگان کلاسيک
info@khazzeh.com
آثار ديگری از اين نويسنده


شيخ فريدالدين عطار نيشابوری
شاعر، عارف و اديب قرن هفتم هجری قمریمنم آن گبر ديرينه که بتخانه بنا کردم
شدم بر بام بتخانه درين عالم ندا کردم

صلاي کفر در دادم شما را اي مسلمانان
که من آن کهنه بت ها را دگرباره جلا کردم

به بکري زادم از مادر از آن عيسام مي خوانند
که من اين شير مادر را دگرباره غذا کردم

از آن مادر که من زادم دگرباره شدم جفتش
از آنم گبر مي خوانند که با مادر زنا کردم

اگر عطار مسکين را درين گبري بسوزانند
گوا باشيد اي مردان که من خود را فنا کردم.

نسخه‌ی قابل چاپ   5 آبان 1382    ||    ( متون کهن )    ||    نظر خوانندگان ( 1 )    ||    بالای صفحه
نظر خوانندگان:


lk  [www|@ ] :   (شنبه، 4 آبان 1387، ساعت 10:03)

اين شعر عطار(منم آن گبر ديرينه) در كدامم كتاب او آمده است؟ لطفا ايميل كنيد

زیر چتر شیطان
صورتک‌های تسلیم
پاره‌های ممنوع
خانه به سيلاب