مقالستان
جهان انديشه جهان شعر جهان داستان
مقالستان

از ديدگاه ابليس

نويسندگان کلاسيک
info@khazzeh.com
آثار ديگری از اين نويسنده


اشاره هايي در دريافت بهترين شعر سنايي

الف ـ سنايي غزنوي بزرگ، در اين شعر ــ كه ما نام «از ديدگاه ابليس» بر آن گذاشته ايم ــ ابليس را به سخن گفتن واداشته. يعني راوي شعر ابليس است و سنايي از زبان او مسأله ي طغيانش را در تعظيم نكردن به آدم (ع) و مطرود شدن از درگاه خداوند را، بيان مي كند و اين تغيير راوي ــ آن هم در شعر ــ در زمانه ي سنايي بسيار تازه و جذاب بوده است.
ب ـ نكته ي اساسي، پيامي است براي شاعران جوان تر و ناخوانده استاد شدگان فرنگ نشين در ادبيات پارسي كه خواب نما مي شوند و به كشفياتي درخشان!!! مي رسند و مثلاً سنايي و عطار را در اموراتي ژان ژنه اي وارد مي كنند و تهمت ها مي زنند به اين اركان استوار ادب ما. كافي است قدري در همين شعر ساده اما عميق سنايي دقت كنند تا دريابند مشغوليات ذهني اين بزرگان، به انسان و رسيدن انسان است «به جايي كه جز خدا نبيند» پس اين تهمت هاي سطحي و كودكانه، بر دامن كبريايي شان گرد نمي نشاند. لطفاً دقت كنند و نظم هر ناظم متفنن و عشقي را پاي اين استادان ننويسند و بدانند در ديوان تصحيح شده ي اين شاعران، اثري ازاين لاطائلات نيست كه به نام سنايي مثلاً ثبتش مي كنند و براي شيرفهم شدنشان باز عرض مي كنيم اين شعر را از زبان شيطان گفته است:


با او دلم به مهر و مودت يگانه بود
سيمرغ عشق را دل من آشيانه بود

بر درگهم ز جمع فرشته سپاه بود
عرش مجيد جاه مرا آستانه بود

در راه من نهاد نهان، دام مكر خويش
آدم ميان حلقه ي آن دام، دانه بود

مي خواست تا نشانه ي لعنت كند مرا
كرد آن چه خواست، آدم خاكي بهانه بود

بودم معلم ملكوت اندر آسمان
اميد من به خلد برين جاودانه بود

هفتصد هزار سال به طاعت ببوده ام
وز طاعتم هزار هزاران خزانه بود

در لوح خوانده ام كه يكي لعنتي شود
بودم گمان به هركس و برخود گمانه بود

آدم زخاک بود من از نور پاک او
گفتم يگانه من بُوَم و او يگانه بود

گفتند مالكان كه نكردي تو سجده اي
چون كردمي كه با منش اين در ميانه بود؟

جانا بيا و تكيه به طاعات خود مكن
كاين بيت بهر بينش اهل زمانه بود

دانستم عاقبت كه به ما از قضا رسيد
صد چشمه آن زمان زد و چشمم روانه بود

اي عاقلان عشق مرا هم گناه نيست
ره يافتن به جانبشان بي رضانه بود

نسخه‌ی قابل چاپ   5 بهمن 1382    ||    ( متون کهن )    ||    نظر خوانندگان ( 1 )    ||    بالای صفحه
نظر خوانندگان:


آرش شریف زاده عبدی  [ www|@ ] :   (پنجشنبه، 1 شهریور 1386، ساعت 01:58)

درست است دوست خوب، ولی نخست باید فرق بین ابلیس و شیطان را یاد گرفت. در تارنمایم در این مورد نوشته ای دارم...

زیر چتر شیطان
صورتک‌های تسلیم
پاره‌های ممنوع
خانه به سيلاب