مقالستان
جهان انديشه جهان شعر جهان داستان
مقالستان

هوای عفن، آب ناگوار
شعری از جمال‌الدين عبدالرزاق اصفهانی

نويسندگان کلاسيک
info@khazzeh.com
آثار ديگری از اين نويسنده


جمال الدين عبدالرزاق اصفهاني
از شاعران سرآمد قرن هفتم هـ.قالحذار اي غافلان زين وحشت آباد الحذار
الفرار اي عاقلان زين ديو مردم الفرار

اي عجب دلتان بنگرفت و نشد جانتان ملول
زين هواهاي عفن، وين آب‌هاي ناگوار

عرصه‌اي نادلگشا و بقعه‌اي نادلپذير
فرضه‌اي ناسودمند و تربتي ناسازگار

مرگ در وي حاكم و آفات در وي پادشاه
ظلم در وي قهرمان و فتنه در وي پيشكار

امن در وي مستحيل و عدل در وي ناپديد
كام در وي نادر و صحت در او ناپايدار

مهر را خفاش دشمن، شمع را پروانه خصم
جهل را در دست تيغ و عقل را در پاي خار

تو گزيده اين چنين جايي بر ايوان بقا
راست گويند آن كجا عنوان عقل است اختيار

حق چو قسمت كرد ضامن شد به تأکيد قسم
هم نمي‌داري تو خالق را به سوگند استوار

آهوي تست اين پلنگي و سگي و روبهي
بگذر از مردي ازينان و به همشان واگذار

دوزخ تو چيست مي‌داني زبان و دست تو
اين سخن بازيچه نبود نزد مرد هوشيار

چند سختي با برادر؟ اي برادر نرم شو
تا كي آزار مسلمان؟ اي مسلمان شرم دار

آخر اندر عهد تو اين قاعدت شد مستمر
در مدارس زخم چوب و در مساجد گير و دار

دين به دنيا مي‌فروشي نيست سودي اندرو
باش تا تو در قيامت بازگيري اين شمار

اطلس مُعلَم خري از ريسمان پيره‌زن
وانگهي نايد ترا از خواجگي خويش عار؟

نسخه‌ی قابل چاپ   6 فروردین 1383    ||    ( متون کهن )    ||    نظر خوانندگان ( 1 )    ||    بالای صفحه
نظر خوانندگان:


mohsen_abi  [www|@ ] :   (سه شنبه، 25 فروردین 1388، ساعت 10:17)

يك نفر كه سوادش بالاست اين شعر زيبا و با مفهوم و زبان حال ما را ترجمه و تفسير كند تا جوانان اين مرزو بوم بتوانند معناي عميق اين شعر را درك كنن. متاسفانه بازگذشت زمان واژه ها تغيير مي كنند اگر چه مفاهيم برجا مي مانند و گويي فجايع بشري مرتبا تكرار مي شود.

زیر چتر شیطان
صورتک‌های تسلیم
پاره‌های ممنوع
خانه به سيلاب