جهان شعر
مقالستان جهان انديشه جهان داستان
متون کهن
مقالستان
طنز
معرفی و نقد کتاب
انديشه
گفت‌وگو
معرفی نويسنده
شعر فارسی
شعر ترجمه
نقد شعر
داستان فارسی
داستان ترجمه
نقد داستان

دو شعر از عليرضا حسين‌آبادی

عليرضا حسين‌آبادی
alireza2004_h@yahoo.co.uk
آثار ديگری از اين نويسنده


« فقط می‌خواهم غريبه شوم بر مزارت »

حيرت آسمان
بر حال خرابم سوخت
          و از پس انتظار
                  شکوفه داد
                         خاکسترم.
   ديگر
به پای بودنت
    نمی‌گريم
    يا نبودنت.
فقط می‌خواهم
غريبه شوم
             بر مزارت،
             بر حياتت.


تهران، ۱۹ مرداد ۸۴
« بارو در تسخير تقدير افکنديم »

راهوار طوفان راه شديم
در آفتاب اين دشت‌‍،
بی غروبی
که نه بيداريش در پی؛
و گام نهاديم بر انبوه ليز فاصله،
شيار جاده‌ی فرسخ‌ها

ديگر خسته از حوصله‌ی تيک‌تاک
بارو در تسخير تقدير افکنديم
و آه بر نجابت کوير

همرهان، ناخوانده ميهمان را
با ر‌‌خوت سپيده و مهربانی ظهر
بارگاه اطراق دادند
و قاتق بر سفره‌ی جان

دريا، افسار بر نرينه‌ی شن زد
ساحل، بر حافظه‌ی دوردست خنديد
و بامدادان مست،
کاروان، بر جرعه‌ی راه لب سپرد.
بادبان افراشته‌ی عزيمت شد،
هراس کوير در انتظار
و خميازه‌ی سراب
بر معبد باديه خراب

پس ياران ناخواسته
به راه، گم
نيز کومه خاموش بر شب
تا احتراق خفتن
بر چشمان غبار
که نه پرسه‌ی بيداريش به دنبال

درنگی نيست که خنج «هلا»
بر زخم ناهوشيار زديم
که: «ای دريغ، راه نه اين»
اما هيابانگ معلق
در کوره سندان خفت
و گوش بر خراش ندا
دريچه‌ی زنگار زد

پس ياران ناخواسته
هيجان بر بذر شعله افشاندند
و بر عبور کاهلانه‌ی فواره‌ها
که اندک اندک
بر هلاک سايه
فراز می‌شد،
گريستند


تهران، ۲ مرداد ۸۴

نسخه‌ی قابل چاپ   31 شهریور 1384    ||    ( شعر فارسی )    ||    نظر خوانندگان ( 1 )    ||    بالای صفحه
نظر خوانندگان:


نازگلي  [ www|@ ] :   (سه شنبه، 15 آذر 1384، ساعت 14:05)

سلام در تنديس چشمانت نوشتم پرواز
من سادگيم را درشانهاي تو گم كردم .ممنون مي شم كه به من هم سر بزني وشعرام بررسي كني

زیر چتر شیطان
صورتک‌های تسلیم
پاره‌های ممنوع
خانه به سيلاب