جهان شعر
مقالستان جهان انديشه جهان داستان
متون کهن
مقالستان
طنز
معرفی و نقد کتاب
انديشه
گفت‌وگو
معرفی نويسنده
شعر فارسی
شعر ترجمه
نقد شعر
داستان فارسی
داستان ترجمه
نقد داستان

و ساز عشوه‌باز...

عليرضا حسين‌آبادی
alireza2004_h@yahoo.co.uk
آثار ديگری از اين نويسنده


 مخمل لبانت
       بر
فرش خواب افتاد
و سفره‌ی خموشی
          بر
بستر ترانه ريخت.

نرم‌نرمک
جامه‌ی ساز
ز تن درآمد
و دف و دهل
ماهيچه
بر گرماب سپردند.

هلالک انگشت
خنج بر
نازک‌آرای سيم زد
و ساز عشوه‌باز
غمزه با نُت کرد.

غزال بر غزل ترانه
خراميد
و دسته دسته
شاپرک
دامن بر چين باد زدند.

ساقی به عتابم پيچيد
با دُرد ميخانه‌اش.


تهران، ۲۹ مرداد ۸۴

نسخه‌ی قابل چاپ   7 آذر 1384    ||    ( شعر فارسی )    ||    بالای صفحهزیر چتر شیطان
صورتک‌های تسلیم
پاره‌های ممنوع
خانه به سيلاب