جهان شعر
مقالستان جهان انديشه جهان داستان
متون کهن
مقالستان
طنز
معرفی و نقد کتاب
انديشه
گفت‌وگو
معرفی نويسنده
شعر فارسی
شعر ترجمه
نقد شعر
داستان فارسی
داستان ترجمه
نقد داستان

به ياد منوچهر آتشی

داريوش رضوان
sms.rezvan@gmail.com
آثار ديگری از اين نويسنده


به ياد منوچهر آتشی شاعر بلندانديش ادبيات
ياد و يادگار شعر و فرهنگ وطن.


يک‌شنبه‌های هميشه
يادت به‌خير،
به کليسای دستانت
آهنگ ديگری ـ
عادت کرده بود
و حجم جمجمه‌ی مرا ـ
که پر از وصف گلُ، گندمُ، گيلاس.

زيباتر از شکل قديم
ديده بودمت،
آهنگ ديگرت اين بود؟!!!!
نه!!،
آهنگ ديگری بزن
از اين يک‌شنبه‌های هميشه بی تو
باران دره‌ی ديزاشکن ـ
در نگاه تمام پرندگان لانه خواهد کرد
و از نوک ناودان خانه‌ام
پرنده می‌چکد.

حادثه،
حادثه در بعد ازظهر يک‌شنبه / ۲۹ آبان ۸۴،
با قطره‌هايی از خون و ـ
خنجر.
اين شکل درهم ِ اتاق من است ـ
که اسبی سفيد،
مسير مسدود کتابخانه‌ی چشمانم را
هی مرور می‌کند
تا نعره‌ی سُم‌اش
به زمين بکوبد و
ديدار در فلق را
به رسم تاريک مويم
تار بزند.

نه!!!!!!
آهنگ ديگری بزن.

نسخه‌ی قابل چاپ   25 آذر 1384    ||    ( شعر فارسی )    ||    نظر خوانندگان ( 0 )    ||    بالای صفحهزیر چتر شیطان
صورتک‌های تسلیم
پاره‌های ممنوع
خانه به سيلاب