جهان شعر
مقالستان جهان انديشه جهان داستان
متون کهن
مقالستان
طنز
معرفی و نقد کتاب
انديشه
گفت‌وگو
معرفی نويسنده
شعر فارسی
شعر ترجمه
نقد شعر
داستان فارسی
داستان ترجمه
نقد داستان

ایست‌گاه

آرش نصرت‌اللهی
arash26may@yahoo.com
آثار ديگری از اين نويسنده


نامم آب است
از ناودان آمده‌ام
و خانه‌ام         گودی کوچکی است در ایست‌گاه
صبح‌گاه
چکمه‌ی سربازان، خوابم را می‌درد
سربازان
سر در قلاده‌های جنگ
مادران
رودهای ریخته در من
من بزرگ می‌شوم
و عکس هواپیماهای جنگی جا می‌شود          در من
در من ابدیت دریده‌ی آسمان
در من سرِ           خمیده‌ی بید، در باد
آغوشت گشوده‌تر
گودی کوچک من!
که ماه نیمه برهنه آورده‌ام
با زمینه‌ی شب


برمی‌گردند
چکمه بر گردن
قلاده در دست
سربازانی که نامم را به یاد نمی‌آورند!


۲۷ فروردین ۱۳۸۷

نسخه‌ی قابل چاپ   27 آذر 1387    ||    ( شعر فارسی )    ||    نظر خوانندگان ( 0 )    ||    بالای صفحهزیر چتر شیطان
صورتک‌های تسلیم
پاره‌های ممنوع
خانه به سيلاب