جهان شعر
مقالستان جهان انديشه جهان داستان
متون کهن
مقالستان
طنز
معرفی و نقد کتاب
انديشه
گفت‌وگو
معرفی نويسنده
شعر فارسی
شعر ترجمه
نقد شعر
داستان فارسی
داستان ترجمه
نقد داستان

جلاد

سیما رحیمی
tookarahimi@gmail.com
آثار ديگری از اين نويسنده


« Hangman »

Gunnar Ekelof


What will you do with my arms?
Hack off this one
Hack off the other
My eyes look at you
You have raped me
I don’t remember it
I thought only that it was strange
Now you are going to hack of my feet
first one
and then the other
And you see that my eyes live
you see my eyes alive
Hack a little higher on the thigh
you see my eyes are still alive
Well
What do you say, hangman
dose this give you pleasure?
« جلاد »

شعری از: گونار اکلوف
ترجمه: سیما رحیمی

چه می‌کنی با دست‌هایم؟
این را بزن
بعد هم یکی دیگر
چشمانم نگاهت می‌کنند.
احساسی عجیب دارم و جز آن
چیزی به یاد نمی‌آورم از تجاوز تو
حالا که پاهایم را می‌بری به ترتیب
و می‌بینی نگاهت می‌کنند چشم‌هایم.

محکم‌تر می‌زنی به آن‌چه که مانده
چشمان من اما هنوز هم زنده...

خوب
حالا تو بگو جلاد
کیفور شده‌ای نه؟

نسخه‌ی قابل چاپ   25 دی 1387    ||    ( شعر ترجمه )    ||    نظر خوانندگان ( 2 )    ||    بالای صفحه
نظر خوانندگان:


quietman  [ www|@] :   (یکشنبه، 6 بهمن 1387، ساعت 22:31)

سلام
خیلی قشنگه
هربار که می آیم سایت خزه یک بار این را می خوانم.
اوج شعر اینجاش بود :

محکم‌تر می‌زنی به آن‌چه که مانده
چشمان من اما هنوز هم زنده...

خوب
حالا تو بگو جلاد
کیفور شده‌ای نه؟

تبریک می گویم به مترجم و نویسنده
سبز باشید


سوشیانس ایرانی  [ www|@ ] :   (دوشنبه، 7 اردیبهشت 1388، ساعت 04:13)

درود بر شما و بامداد (که اکنون است)بر شما خوش باد .
تکان دهنده بود و تکانم داد این شعر. درباره گزارش (= ترجمان و برگردان) بهپارسی ِ این شعر سپس تر از این گاه، رای و نگر خود را باتو خواهم گفت. گرچه مرا چندان دانش نیست در گزارش زبان انگلیسی به پارسی و شما ویژه کار و وِیژه دان هستید در این فن دشوار، آن هم در برگردان و گزاردن نوشتارهای ادبی و به ویژه در ترجمان شعر.
پدرود بادی و بامت شاد ای شاعر.

زیر چتر شیطان
صورتک‌های تسلیم
پاره‌های ممنوع
خانه به سيلاب