جهان شعر
مقالستان جهان انديشه جهان داستان
متون کهن
مقالستان
طنز
معرفی و نقد کتاب
انديشه
گفت‌وگو
معرفی نويسنده
شعر فارسی
شعر ترجمه
نقد شعر
داستان فارسی
داستان ترجمه
نقد داستان

میدان

احمد زاهدی
ahmadzahedi@gmail.com
آثار ديگری از اين نويسنده


برای انوشیروان مسعودی


تو می‌دانی
اسب با پرش از مانع رد نمی‌شود
                           تحقیر می‌شود
و تماشاگرانِ مست
       هر بار
        برای سواری دست می‌زنند
        که شلاق را محکم‌تر فرو ‌آورد

تو می‌مانی
       میانِ میدان‌هایی
      که با شتک‌هایی سرخ
           هاشور می‌خورند
و مسابقه‌ای هم
حتا در میان نیست.


۱۳۸۷، تهران

نسخه‌ی قابل چاپ   18 اسفند 1387    ||    ( شعر فارسی )    ||    نظر خوانندگان ( 1 )    ||    بالای صفحه
نظر خوانندگان:


ناصر  [www|@ ] :   (یکشنبه، 12 مهر 1388، ساعت 17:40)

آقای انوشیروان

آنچنان ظریف و دل انگیز کلمات را کنار هم چیده ای که مرا بی هیچ سوادی از شعر گوئی به میانه میدان می کشد تا بارها و بارها اضطراب هاشورها را حس کنم.

زیر چتر شیطان
صورتک‌های تسلیم
پاره‌های ممنوع
خانه به سيلاب