جهان شعر
مقالستان جهان انديشه جهان داستان
متون کهن
مقالستان
طنز
معرفی و نقد کتاب
انديشه
گفت‌وگو
معرفی نويسنده
شعر فارسی
شعر ترجمه
نقد شعر
داستان فارسی
داستان ترجمه
نقد داستان

شعری از علی ساروی

علی ساروی
saravi4389@yahoo.com
آثار ديگری از اين نويسنده


روز در برداشت خارجی
در نگاه کم‌حرف پرستاران
دفن می‌شود
برف
بیرون پنجره
میان کوچ پرستوهاست
در باد
تکه
تکه می‌شوم
روز را با روزنامه‌ی شب در بیمارستان
مرور می‌کنم
مرگ را
حتا از بوی زنی
که در اتوبوس و
حالا
کنار تخت در ملحفه‌ها
.

نسخه‌ی قابل چاپ   31 اردیبهشت 1388    ||    ( شعر فارسی )    ||    نظر خوانندگان ( 0 )    ||    بالای صفحهزیر چتر شیطان
صورتک‌های تسلیم
پاره‌های ممنوع
خانه به سيلاب