جهان شعر
مقالستان جهان انديشه جهان داستان
متون کهن
مقالستان
طنز
معرفی و نقد کتاب
انديشه
گفت‌وگو
معرفی نويسنده
شعر فارسی
شعر ترجمه
نقد شعر
داستان فارسی
داستان ترجمه
نقد داستان

و انسان این‌سان

احمد صوفی
soufi.ahmad@gmail.com
آثار ديگری از اين نويسنده


پرچیدن پرنده‌های کوچک اسیر
روبه‌روی آسمان باز
و حکم این است:
تو آزادی
اما بمان
جنگل پلنگ دارد.

*

تنگ بلور تنگ
و رقص قرمز ماهی عید
در رؤیاهایی خیس
و حکم این است:
تو آزادی
اما بمان
دریا نهنگ دارد.

*

آوار آرامش و سکوت
در ذهن جنگل انبوه
صدای چکمه‌های زرد
و پرنده‌های پریشان
هراسناک
و حکم این است:
تو آ...
آهسته‌تر
انسان تفنگ دارد...!؟


چابهار، ۸۶

نسخه‌ی قابل چاپ   24 مرداد 1388    ||    ( شعر فارسی )    ||    نظر خوانندگان ( 0 )    ||    بالای صفحهزیر چتر شیطان
صورتک‌های تسلیم
پاره‌های ممنوع
خانه به سيلاب