جهان شعر
مقالستان جهان انديشه جهان داستان
متون کهن
مقالستان
طنز
معرفی و نقد کتاب
انديشه
گفت‌وگو
معرفی نويسنده
شعر فارسی
شعر ترجمه
نقد شعر
داستان فارسی
داستان ترجمه
نقد داستان

آزادی

مجتبا کولیوند
kolivand@andische.de
آثار ديگری از اين نويسنده


سروده‌ای از پُل الوار Paul Éluard (١٨٨۵-١٩۵٢) شاعر فرانسوی و یکی از معروف‌ترین شاعران سوررآلیست.
ترجمه‌ی آزاد از مجتبا کولیوند

* * *

« آزادی »

برای پرنده‌ی دربند
برای ماهی در تُنگ بلور آب
برای رفیقم که زندانی است
زیرا، آن چه را که می‌اندیشد، بر زبان می‌راند.
برای گُل‌های قطع‌شده
برای علف لگدمال شده
برای درختان مقطوع
برای پیکرهایی که شکنجه شدند
                              من نام تو را می‌خوانم: آزادی

برای دندان‌های به هم‌فشرده
برای خشم فرو خورده
برای استخوان در گلو
برا ی دهان‌هایی که نمی‌خوانند
برای بوسه در مخفیگاه
برا ی مصرع سانسور شده
برای نامی که ممنوع است
                              من نام تو را می‌خوانم: آزادی

برای عقیده‌ای که پیگرد می‌شود
برای کتک‌خوردن‌ها
برای آن کس که مقاومت می‌کند
برای آنان که خود را مخفی می‌کنند
برای آن ترسی که آنان از تو دارند
برای گام‌های تو که آن را تعقیب می‌کنند
برای شیوه‌ای که چه‌گونه به تو حمله می‌کنند
برای پسرانی که از تو می‌کشند
                              من نام تو را می‌خوانم: آزادی

برای سرزمین‌های تصرف‌شده
برای خلق‌هایی که به اسارت در آمدند
برای انسان‌هایی که استثمار می‌شوند
برای آنانی که تحقیر می‌شوند
برای مرگ بر آتش
برای محکومیت عدالت‌خواهان
برای قهرمانان شهید
برای آن آتش خاموش
                              من نام تو را می‌خوانم: آزادی

من تو را می‌خوانم، به جای همه
به خاطر نام حقیقی تو
من تو را می‌خوانم زمانی که تیرگی چیره می‌شود
و زمانی که کسی مرا نمی‌بیند،
نام تو را بر دیوار شهرم می‌نویسم،
نام حقیقی تو را
نام تو را و دیگر نام‌ها را
که از ترس هرگز بر زبان نمی‌آورم
                              من نام تو را می‌خوانم: آزادی

نسخه‌ی قابل چاپ   17 شهریور 1388    ||    ( شعر ترجمه )    ||    نظر خوانندگان ( 4 )    ||    بالای صفحه
نظر خوانندگان:


ح  [www|@] :   (چهارشنبه، 18 شهریور 1388، ساعت 05:10)

مرحبا!


موسا مقدم  [ www|@ ] :   (چهارشنبه، 18 شهریور 1388، ساعت 15:45)

زيبا و به وقت


habib  [www|@ ] :   (پنجشنبه، 19 شهریور 1388، ساعت 02:11)

آخ که چه قدر دلم این شعر رو می خواست !

آقای کولیوند چه کردی...


shole azar  [www|@ ] :   (جمعه، 27 شهریور 1388، ساعت 20:26)

عالی بود و بسیار به جا
ممنون از حسن انتخاب شما
امیدوارم به ترجمه چنین شعرهایی ادامه دهید

زیر چتر شیطان
صورتک‌های تسلیم
پاره‌های ممنوع
خانه به سيلاب