جهان شعر
مقالستان جهان انديشه جهان داستان
متون کهن
مقالستان
طنز
معرفی و نقد کتاب
انديشه
گفت‌وگو
معرفی نويسنده
شعر فارسی
شعر ترجمه
نقد شعر
داستان فارسی
داستان ترجمه
نقد داستان

پيشينه‌ی « شعر ترجمه » در خزه:

    ( 1  |  2  | تمام آثار)دو شعر از «ميروسلاو هولوب»
حمزه موسوی‌پور  (17 خرداد 1383)

(حقيقت واقع، آسيب‌شناسی)
کرم‌هاي کوچک درد هنوز مي‌لوليدند / در هواي روشن، / لرزش فرو خوابيده بود / و چيزي در وجود ما به کرنش آمد / در برابر / تخت عمل...


بريده‌ای از شعر بلند «عاشقی از فلسطين»
ابراهيم احمد  (6 فروردین 1383)

شعری از محمود درويش
چشم‌های تو خاری است بر دل / که خراشنده است و چاک می‌دهد / اما من عبادت می‌کنم چشم‌هايت را / و در برابر باد، سپر آن‌ها می‌شوم / شباهنگام که دردمندم...


زن عاشق سواره بر توسن توفان
ابراهيم احمد  (5 دی 1382)

شعری از غادة السمّان
با مورچه ها دوست خواهم شد / تا ياد بگيرم در سكوت و پنهاني / چون مورچگان، به سوي تو بيايم / و بي ذره اي هراس / رازهايم را در گوش تو بسرايم...


رنگ های زعفرانی پاييز (گل حسرت)*
حمزه موسوی‌پور  (5 آبان 1382)

شعری از گيوم آپولينر
چمن زار زهر آگين در پاييز قشنگ است / گاوهايی که آن جا می چرند / به آرامی مسموم می شوند. / زعفران چمن زار، رنگ ياس بنفش و سايه ها / در آنجا در زير چشم ها می رويند...


نامزدی
حمزه موسوی‌پور  (5 آبان 1382)

شعری از گيوم آپولينر
بهار، عاشقان پيمان‌شکن را به پريشانی می‌خواند / و پرهای آبی را مجال می دهد که زمانی دراز در پيچ و تاب باشند / لرزان در کنار درختان سرو، جايی که اشيان پرندگان آبی است...


شعر فولکلور مکزيک
فرهاد آذرين  (5 شهریور 1382)

کبوتر سياه / خسته ام از گريستن و هنوز از آفتاب نشانی نيست / ديگر نمی دانم که نفرينت کنم يا دعا / می ترسم که جستجويت کنم و می ترسم آنجا بيابمت که...زیر چتر شیطان
صورتک‌های تسلیم
پاره‌های ممنوع
خانه به سيلاب